Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat


 • "
  Aardige en zeer behulpzame personen bij uw intakebalie.
  "
 • "
  Veel dank voor al uw hulp, wij zijn erg content.
  "
 • "
  Een goed advocatenkantoor exact bij ons in de buurt.
  "
 • "
  Uitstekende service, wij contacteren u zeker weer opnieuw.
  "
 • "
  Veel dank voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Het was plezant om zaken met u te doen.
  "
 • "
  Erg vriendelijke en snelle service.
  "
 • "
  Ik wil u graag bedanken voor alles wat uw organisatie voor ons heeft gedaan. Wij kunnen nu weer verder met ons leven.
  "
 • "
  Het is niet eenvoudig om de juiste advocaat te vinden. Maar met uw website en uw intakebalie bleek dat heel eenvoudig te zijn.
  "
 • "
  Een voortreffelijke website met veel relevante informatie die ons aan de juiste advocaat heeft geholpen.
  "
 • "
  Wij hebben veel hulp gehad van uw intakebalie.
  "
 • "
  Bijzonder prettig dat uw organisatie zo goed bereikbaar is.
  "

DisclaimerHet gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden.
Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Echtscheidingsadvocatenwijzer.be niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Echtscheidingsadvocatenwijzer.be is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Gerelateerde websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Echtscheidingsadvocatenwijzer.be worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Echtscheidingsadvocatenwijzer.be. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Echtscheidingsadvocatenwijzer.be. Echtscheidingsadvocatenwijzer.be is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Computer storingen

Echtscheidingsadvocatenwijzer.be is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website, teksten en afbeeldingen berust bij Echtscheidingsadvocatenwijzer.be of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Echtscheidingsadvocatenwijzer.be. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Echtscheidingsadvocatenwijzer.be.
U mag de informatie die u op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U dient zich te onthouden van het gebruik voor andere doeleinden.

Echtscheidingsadvocatenwijzer.be

Echtscheidingsadvocatenwijzer.be betreft een website waaraan diverse onafhankelijke advocatenkantoren deelnemen, verspreid over geheel België, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren.

Echtscheidingsadvocatenwijzer.be is een handelsnaam en domeinnaam van Advocaten Zakendesk (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34313167).
03 808 3718 Bel gratis met de
Vlaamse Echtscheiding Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

 • Maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
 • Vrijdag van 8.00 tot 18.00
 • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00

 • Gespecialiseerd in familierecht

 • Openingsuren van 08:00 tot 20:00 uur