Erelonen - Echtscheiding Advocaten Wijzer
 
Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat

Erelonen00_Kies_uw_advocaat

Tarieven advocaat familierecht
Een belangrijk onderdeel bij de keuze van een advocaat vormen de kosten. Deze kunnen flink uiteenlopen, maar kies niet op basis van de kosten alleen. Wanneer u kiest voor een bepaalde advocaat dan zou deze positief moeten scoren op de volgende drie belangrijke criteria:
  • Past de advocaat bij de zaak
  • Past de advocaat bij u
  • Wordt u het eens over de voorwaarden van dienstverlening
Ereloon

Een advocaat ontvangt voor zijn werkzaamheden een ereloon. Het ereloon wordt berekend voor juridisch werk zoals het opmaken van een dagvaarding of voor een consultatie. Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt. Met de meeste advocaten is het mogelijk afspraken te maken over de hoogte van het ereloon. Deze hangt af van de omstandigheden van het geval en het belang en de omvang van de zaak. Centraal staat steeds het belang van de zaak en de wensen van de cliënt. Deze factoren leiden door gezamenlijk overleg tot een passende vergoeding voor de te verrichten diensten.
 Het meest gangbaar bij echtscheiding is dienstverlening op basis van een uurtarief.

Tijdregistratie

De advocaat registreert de tijd die hij aan uw zaak besteedt. De werkzaamheden van de advocaat kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het voeren van besprekingen met u of met de (advocaat van) de wederpartij; het schrijven van brieven of het voeren van een procedure. De berekening van het ereloon is dan het aantal uren x uurtarief.

Kosten

Naast het ereloon kunnen nog kosten in rekening worden gebracht in verband met de behandeling van de zaak. Bijvoorbeeld deurwaarderskosten, telefoons, kilometerkosten, enz.

Samen één advocaat
Bij echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), mediation of echtscheidingsbemiddeling kunt u er met uw partner voor kiezen om samen één advocaat te nemen. De totale kosten worden dan over beide partners verdeeld. Uit kostenoogpunt is het inschakelen van één in plaats van twee advocaten natuurlijk gunstig. Niet iedere zaak leent zich hiervoor. De belangentegenstelling dient niet te groot te zijn.

Echtscheiding bij ondernemers en vermogenden
Alle aan deze website verbonden advocaten hebben het familierecht en echtscheiding als voorkeursmaterie en beschikken over uitgebreide kennis en ervaring over al hetgeen bij een echtscheiding komt kijken. Wanneer de financiële belangen groot zijn of wanneer er zakelijke belangen zijn gemoeid zoals bij ondernemers, kunnen deze advocaten u daarom het beste resultaat bezorgen.

Vaste prijs
In enkele gevallen kan een vaste- of forfaitprijs worden afgesproken, waarbij u van te voren één bedrag afspreekt voor bepaalde werkzaamheden. Soms bijvoorbeeld voor het maken van een berekening van een onderhoudsvergoeding of voor het geven van een advies of voor een consultatie. Bij familiezaken zijn de te verwachten werkzaamheden in een zaak vooraf echter meestal niet precies bekend. Daarom werken de familierecht advocaten vrijwel uitsluitend op basis van een uurtarief. De advocaten vermelden vooraf altijd hun tarieven, zodat u weet waar u aan toe bent.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Echtscheidingen en familiezaken vallen helaas vrijwel nooit onder de dekking. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

03 808 3718 Bel gratis met de
Vlaamse Echtscheiding Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur

  • Gespecialiseerd in familierecht

  • Openingsuren van 08:00 tot 20:00 uur