Woordenboek - Echtscheiding Advocaten Wijzer
 
Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat

WoordenboekA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Adoptie
Adoptie is het aannemen van een kind, waardoor er een familierechtelijke band ontstaat.

Advocaat
Een advocaat is een persoon die zeer uitgebreide kennis heeft van het recht, de wetgeving en de procedures voor de rechtbanken. Een advocaat kan u met raad en daad bijstaan bij het opstellen van overeenkomsten en het adviseren over uw rechten en plichten. Indien nodig, kan de advocaat voor u een procedure opstarten voor de rechtbank en uw advocaat zal u ook vertegenwoordigen voor de rechtbank.

Afstamming
Dit zijn wettelijke regels die het bloedverwantschap regelen.

Arrondissement

Dit is onderverdeling van het grondgebied van een staat. In België bestaan twee soorten arrondissementen:

Gerechtelijk arrondissement
Per gerechtelijk arrondissement zijn een aantal rechtbanken actief. Zo is er per gerechtelijk arrondissement één rechtbank van eerste aanleg, waartoe de correctionele rechtbank, de burgerlijke en de jeugdrechtbank horen, en één rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank. Er zijn 12 gerechtelijke arrondissementen in België (en dus ook 28 ordes of balies), 4 Vlaamse (behorend tot de Orde van Vlaamse Balies), 5 Waalse en 3 Brusselse. 

Administratief arrondissement
Binnen een provincie vormen een aantal gemeenten een administratief arrondissement. Dit is een administratieve indeling, die bijvoorbeeld van belang is bij de verkiezingen. Er zijn 43 administratieve arrondissementen in België.