Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)

Kunt u nog goed praten met uw partner? Heeft u met uw partner al nagedacht over hoe de scheiding zal worden vormgegeven?

Een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat of echtscheidingsbemiddelaar kan u helpen om samen met uw partner een regelingsakte Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT- overeenkomst) op te stellen.

Op 1 september 2007 is een hervormingswet ingevoerd die het echtscheidingsstelsel hervormt en versoepeld. Voorheen moesten de partner minstens 20 jaar oud zijn en het huwelijk moest minimaal twee jaar bestaan om uit te de echt te kunnen scheiden. De nieuwe wetgeving heeft dit versoepeld.

Echtscheiding door onderlinge toestemming is de minst complexe en meest gebruikte vorm van echtscheiding. Dit kan relatief vlot verlopen indien de partners er samen in slagen om goede afspraken te maken.

Om op deze manier de echtscheiding tot een goed einde te laten komen, kunt u samen een echtscheidingsadvocaat, notaris of een onafhankelijke echtscheidingsbemiddelaar inschakelen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kan echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) worden aangevraagd.

 

De stappen zijn als volgt:

Regelingsakte opstellen (de EOT overeenkomst)

Deze overeenkomst legt alle afspraken vast voor wat betreft de materiële en familiale aspecten na echtscheiding.

– Materieel gedeelte

Het materiële gedeelte regelt alles wat met vermogensrechten te maken heeft. U kunt hierbij denken aan afspraken over de verdeling van de inboedel, de auto, de gezamenlijke woning of huurwoning, de spaarrekeningen, de verzekeringen, de schulden, …

– Familiaal gedeelte

In het familiale gedeelte worden alle regels vastgelegd omtrent ouderlijk gezag na echtscheiding, verblijf van de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, wat te doen bij overlijden (het erfrecht), …

De EOT overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partners ondertekend. Het is raadzaam om hierbij een ervaren echtscheidingsadvocaat te raadplegen. Dit garandeert u het beste resultaat.

– Wijzigen van de EOT overeenkomst

Het kan zijn dat na de definitieve uitspraak omtrent de echtscheiding er zich een wijziging voordoet in de persoonlijke dan wel financiële situatie van één van de partners waardoor het noodzakelijk blijkt om de EOT overeenkomst te wijzigen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een wijziging van inkomen of een verhuizing waardoor co-ouderschap niet meer haalbaar is.

Indien u na echtscheiding de EOT overeenkomst wenst te wijzigen, dient u hiertoe een verzoek te richten tot de rechter die hierover uitspraak zal doen. Een advocaat kan u uitleggen hoe u een dergelijk verzoek dient te formuleren.

– Naar de notaris

Bij een echtscheiding is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk als er een inventaris moet worden opgemaakt of wanneer er bijvoorbeeld een woning verkocht wordt.

– Verzoekschrift tot echtscheiding

Het verzoekschrift tot echtscheiding en de bijlagen, zoals de gezamenlijk opgestelde EOT overeenkomst dienen te worden ingediend bij een rechtbank van eerste aanleg naar eigen keuze. Het verzoekschrift moet worden ondertekend door beide partners of door een notaris of advocaat. Tevens dienen een eventuele boedelbeschrijving, een uittreksel van de huwelijksakte, een uittreksel van de geboorteakte van beide partners en van de kinderen bij het verzoekschrift te worden toegevoegd. Een echtscheidingsadvocaat kan u hierbij helpen.

– Verschijnen voor de rechter

Beide partijen zullen binnen een maand worden uitgenodigd om voor een eerste keer te verschijnen voor de rechtbank. Er wordt aan beide partijen gevraagd of ze akkoord gaan met de echtscheiding. Ze maken kenbaar dat ze het eens zijn met de inhoud van de regelingsakte. Ook kan het zijn dat de voorzitter van de rechtbank om een verduidelijking vraagt. Ten slotte dienen beide partners het zittingsblad te ondertekenen.

De partners zelf worden opgeroepen, Uitzonderlijk kunnen ze zich laten vertegenwoordigen door hun echtscheidingsadvocaat of notaris. Nadien geldt er een wachttijd van drie maanden alvorens beide partijen een tweede en laatste keer dienen te verschijnen voor de rechtbank en dan wordt er door de rechter hetzelfde gevraagd als bij de eerste verschijning.

Sinds 2014 kunnen echtgenoten, die op datum van de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding reeds zes maanden feitelijk gescheiden leven, de procedure in principe zelfs volledig schriftelijk afhandelen.

– Definitieve echtscheiding

De rechter zal dan uitspraak doen over de echtscheiding. Hierna is de echtscheiding definitief en heeft kracht van gewijsde. Beroep tegen deze uitspraak is enkel mogelijk door het openbaar ministerie. Een van de echtgenoten kan ook beroep aantekenen indien er bvb een verzoening heeft plaatsgevonden. De termijn bedraagt één maand vanaf de dag van betekening van het vonnis.

Als de beide partijen het niet eens zijn met het arrest geveld in hoger beroep, dan kunnen zij in cassatie gaan. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden.

Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het vonnis door de griffier naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gestuurd van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Deze zal dit binnen één maand overschrijven in het register van de burgerlijke stand. Wanneer dat gebeurd is, is de echtscheiding ook van kracht tegenover derden.

Tijdsduur

Het stappenplan zoals hierboven vermeld neemt in deze vorm gemiddeld zo’n zes maanden in beslag. Wanneer de partners kunnen aantonen dat ze feitelijk meer dan zes maanden gescheiden zijn, kan deze periode worden ingekort. Indien er op enig moment geen onderlinge overeenstemming meer is tussen de partners, kan één der partners of de partners gezamenlijk de rechtbank verzoeken om de procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op te starten. In dat geval is het raadzaam dat beide partijen een eigen echtscheidingsadvocaat in de hand nemen om hun belangen te behartigen.

Openingstijden

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
 • Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur
 • Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Bel kosteloos en vrijblijvend

Stel direct uw vraag

België-groot

Stel uw vraag

De juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 03 808 3718 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gespecialiseerd in familierecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in familierecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

  België-groot
  Z

  Specialisten in familierecht

  Z

  Conform gedragsregels OVB

  Z

  Advocaten in gans België