Partneralimentatie

Heeft u altijd voor de kinderen en het huishouden gezorgd? Is er een wezenlijk verschil tussen uw inkomen en die van uw partner? Lees meer over mogelijkheden om partneralimentatie of kinderalimentatie na echtscheiding te verlangen of te wijzigen.

Echtgenoten hebben wettelijke onderhoudsverplichtingen jegens elkaar tijdens het huwelijk en deze blijven ook nog bestaan na de echtscheiding. We spreken dan over partneralimentatie of een onderhoudsuitkering.

Wanneer de partijen een echtscheiding regelen met onderlinge toestemming kunnen zij in de gezamenlijk opgestelde EOT overeenkomst bij echtscheiding afspraken maken omtrent de alimentatieverplichtingen jegens elkaar.

Wanneer de partijen de echtscheiding laten vastleggen op grond van onherstelbare ontwrichting zal de rechter beoordelen of er een noodzaak bestaat om een onderhoudsuitkering vast te stellen. Als die noodzaak er is, zal de rechter een uitspraak doen over de alimentatie en de hoogte daarvan.

De duur van de alimentatie mag niet langer zijn dan de duur van het huwelijk. In geval van buitengewone omstandigheden kan de rechtbank de termijn evenwel verlengen. Een advocaat met voorkeurmaterie echtscheiding kan u uitleggen of uw situatie een buitengewone omstandigheid vormt.

Hoogte van de partneralimentatie
De partneralimentatie is bedoeld om tegemoet te komen in het levensonderhoud. De hoogte van de alimentatie zal daarom afhankelijk zijn van het inkomen en de behoeften van de begunstigde.

Richtinggevend is daarbij het criterium dat de begunstigde in staat dient te worden gesteld om op een gelijkwaardige wijze verder te leven als in de periode dat de partners nog bij elkaar waren.

De alimentatie wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) aan de consumptieprijzen. De alimentatie wordt stopgezet wanneer de uitkeringsgerechtigde met iemand anders huwt of gaat samenwonen.

Een echtscheidingsadvocaat kijkt samen met uw naar uw persoonlijke situatie en kan beoordelen of u aanspraak maakt op partneralimentatie. Tevens kan er een doorberekening worden gedaan van het alimentatiebedrag. Zo weet u waar u financieel aan toe bent na uw echtscheiding.

Wijzigen van de partneralimentatie
De alimentatie kan worden gewijzigd als er zich gewijzigde omstandigheden voordoen, die niet afhankelijk zijn van de wil van de betalende partij. Een verzoek hiertoe dient bij de rechter te worden ingediend. Een advocaat met voorkeurmaterie echtscheiding kan u assisteren bij het opstellen en indienen van een dergelijk verzoek.

Openingstijden

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
 • Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur
 • Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Bel kosteloos en vrijblijvend

Stel direct uw vraag

België-groot

Stel uw vraag

De juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 03 808 3718 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gespecialiseerd in familierecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in familierecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

  België-groot
  Z

  Specialisten in familierecht

  Z

  Conform gedragsregels OVB

  Z

  Advocaten in gans België