Verblijfsregelingen

Kunt u nog goed praten met uw ex-partner?
Vindt u het belangrijk dat uw kind even vaak bij uw partner is als bij uzelf?

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend en de huisvesting van de kinderen wordt na echtscheiding gelijkmatig over beide ouders verdeeld. Als de ouders hier overeenstemming over hebben bereikt zal de rechter hiermee akkoord gaan, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet.

Als slechts één ouder het voorstel doet voor co-ouderschap na echtscheiding, moet de rechter oordelen of het mogelijk is om de huisvesting gelijkmatig onder beide ouders te verdelen.

Wanneer de rechter van mening is dat co-ouderschap bij een echtscheiding niet de beste oplossing is voor het kind, zal een andere oplossing worden aangereikt en daarbij zal een omgangsregeling voor de niet-verzorgende ouder worden opgesteld. Hierbij staat vanzelfsprekend het belang van het kind voorop.

Een echtscheidingsadvocaat is ervaren en kan u adviezen geven over de beste verblijfsregeling voor uw kind.

Andere vormen van verblijfsregelingen

Als co-ouderschap niet mogelijk is zijn er ook nog andere verblijfsregelingen mogelijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan de klassieke verblijfsregeling. Deze houdt in dat het kind door de week bij de ene ouder is en in het weekend bij de andere.

Ook kan er worden geopteerd voor een verdeling van 5 dagen bij de ene ouder en 9 dagen bij de andere ouder en omgekeerd.

Een andere optie is dat elke ouder het kind een halve week en één weekend op de twee weekenden bij zich heeft.

De rechter kan ook beslissen dat het kind bij één van de ouders zal wonen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat de ouders ver weg van elkaar wonen, dat het nog zeer jonge kinderen betreft, om de broederband te bewaren, omdat één van de kinderen daar zelf om verzoekt of indien één van de ouders zich niet interesseert in zijn of haar kind.

Een echtscheidingsadvocaat is ervaren en deskundig. Hij of zij kan samen met u de situatie doornemen en u uitleggen wat in uw situatie de beste oplossing voor uw kind is.

Omgangsregeling met andere personen

Afgezien van de papa en mama is het mogelijk dat er ook omgangsregelingen kunnen worden vastgelegd voor bijvoorbeeld de grootouders. Zij hebben het recht om persoonlijk contact te onderhouden met hun kleinkind. Dat geldt ook voor personen die kunnen aantonen dat zij een bijzondere affectieve band hebben met het kind. Wanneer hier onenigheid over bestaat zal de jeugdrechter beslissen of de uitoefening van dit recht in het belang van het kind is.

Openingstijden

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
 • Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur
 • Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Bel kosteloos en vrijblijvend

Stel direct uw vraag

België-groot

Stel uw vraag

De juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 03 808 3718 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gespecialiseerd in familierecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in familierecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

  België-groot
  Z

  Specialisten in familierecht

  Z

  Conform gedragsregels OVB

  Z

  Advocaten in gans België