Echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO)

Heeft uw partner u bedrogen? Is er sprake van huiselijk geweld? Is het niet meer mogelijk om op een normale manier samen te leven? Wonen jullie al geruime tijd feitelijk gescheiden van elkaar?

Dan is er waarschijnlijk sprake van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

Als de beide partners er samen niet uitkomen en het lukt niet om samen afspraken omtrent de echtscheiding op te stellen, zoals bij echtscheiding door onderlinge toestemming, dan kan Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO) worden aangevraagd. Een echtscheidingsadvocaat kan u bijstaan of vertegenwoordigen ter zitting.

De rechter zal gaan oordelen of een huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Een huwelijk is onherstelbaar ontwricht indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de huwelijkspartners om nog samen te leven. Dit kan het geval zijn als er bijvoorbeeld sprake is van overspel, geweld, grove beledigingen, …

De rechter zal de echtscheiding uitspreken als hij vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, gelet op alle wettelijke middelen die daartoe als bewijs worden geleverd. Als wettelijk bewijs wordt aangemerkt: email, brieven, getuigenverklaringen, foto’s, …

Deze vorm van echtscheiding kent twee soorten:

– Gezamenlijke aanvraag

In dit geval vragen de beide echtgenoten gezamenlijk de echtscheiding aan. Dit doen zij middels een verzoekschrift die zij beiden, of ten minste één advocaat of notaris ondertekenen.

De onherstelbare ontwrichting wordt sowieso aanwezig geacht indien de partners reeds zes maanden officieel feitelijk gescheiden van elkaar leven. Dit kan worden bewezen door een vonnis van de vrederechter of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Deze vorm lijkt dus heel erg op de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming, alleen is er in deze situatie sprake van onherstelbare ontwrichting.

– Eenzijdige aanvraag

Als één der partners van mening is dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, dient hij of zij daartoe een verzoekschrift aan de rechtbank te richten en te ondertekenen. De andere partner zal dan een dagvaarding ontvangen en wordt daarmee uitgenodigd om voor de rechtbank te verschijnen. Het huwelijk zal onherstelbaar ontwricht worden geacht indien de partners feitelijk meer dan één jaar van elkaar gescheiden wonen. Dit kan worden bewezen door een vonnis van de vrederechter of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Hoger Beroep indienen

Nadat de echtscheiding is uitgesproken door de rechter is er voor beide partijen samen of individueel en voor het openbaar ministerie één maand de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij het Hof van Beroep. Daarna heeft het vonnis kracht van gewijsde, d.w.z. dat de echtscheiding definitief is. Hierna is alleen nog een voorziening in cassatie mogelijk. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden.

Een echtscheidingsbemiddelaar kan vaak uitkomt bieden

Als de partners nog goed met elkaar overweg kunnen is het een goed idee om een gezamenlijke advocaat of echtscheidingsbemiddelaar in te schakelen. Een echtscheidingsbemiddelaar is een onafhankelijke deskundige die samen met beide partijen om de tafel gaat zitten en alle relevante onderwerpen bespreekt. De meeste echtscheidingsadvocaten zijn aangesloten bij Echtscheidingsadvocatenwijzer.be kunnen tevens optreden als echtscheidingsbemiddelaar. De advocaat of bemiddelaar zal trachten tussen de partners overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk op te stellen EOT overeenkomst. De bemiddelaar is hiervoor speciaal opgeleid, nadat hij of zij een opleiding gevolgd heeft als psycholoog, therapeut, advocaat of notaris.

Neem contact met ons op 03 808 3718 indien u met een echtscheidingsbemiddelaar deze mogelijkheid wilt bespreken.

Wettelijk samenwonen en uit elkaar gaan

Anders dan bij een huwelijk hoeft u bij ongehuwd samenwonen niet per se naar de rechter om uit elkaar te kunnen gaan. U kunt samen afspraken maken. Echter het geeft u wel meer zekerheid als u naar de rechter gaat om de gemaakte overeenkomst te laten bekrachtigen. Zowel de vrederechter als de jeugdrechter (wanneer het de kinderen betreft) zijn hiertoe bevoegd.

Door de overeenkomst te laten bekrachtigen, staat u achteraf sterker wanneer er onenigheid ontstaat over de gemaakte afspraken, of wanneer bijvoorbeeld de alimentatie niet wordt betaald. Een advocaat kan u uitleggen wat in uw situatie de meest aangewezen oplossing is.

Openingstijden

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
 • Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur
 • Zondag 12.00 tot 16.00 uur

Bel kosteloos en vrijblijvend

Stel direct uw vraag

België-groot

Stel uw vraag

De juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 03 808 3718 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gespecialiseerd in familierecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in familierecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

  België-groot
  Z

  Specialisten in familierecht

  Z

  Conform gedragsregels OVB

  Z

  Advocaten in gans België