Ouderlijk gezag - Echtscheiding Advocaten Wijzer
 
Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat

Ouderlijk gezag00_Scheiden_en_kinderen

Wilt u het ouderlijk gezag laten wijzigen?
Zijn uw kinderen jonger dan 12 jaar?
Zijn uw kinderen tussen 12 en 18 jaar oud?

Gezanemlijk ouderlijk gezag is de hoofdregel

Wanneer de ouders gehuwd zijn, hebben zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen. Alle belangrijke beslissingen omtrent de kinderen worden samen genomen. U kunt daarbij denken aan keuzes over opleiding, opvoeding, gezondheid en dergelijke. Dit verandert in principe niet bij een echtscheiding.

Het uitgangspunt is dat beide ouders ook ná de scheiding gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag. Probeert u dan ook samen goede afspraken te maken om gezamenlijk ouderschap ook na echtscheiding mogelijk te maken.

Exclusief ouderlijk gezag is de uitzondering

Het is evenwel mogelijk dat het gezamenlijk uitvoeren van het ouderlijk gezag niet in het belang van het kind is en dat het ouderlijk gezag exclusief door één van de beide ouders zal worden uitgeoefend na echtscheiding. U kunt hierbij denken aan een situatie dat één van de ouders een gevangenisstraf uitzit of in een psychiatrische instelling zit. Er moet vast komen te staan dat het risico bestaat dat het kind nadeel lijdt of er moet worden aangetoond dat één van de ouders al lang niet meer omziet naar het kind.

Als er één ouder is die exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan kan de andere ouder wel nog mee beslissen over bepaalde onderdelen van het ouderlijk gezag die door de rechter zijn vastgelegd.

In principe mag de ouder die niet het exclusieve ouderlijke gezag geniet, wel persoonlijk contact houden met het kind. Voorts kan die ouder eveneens toezicht uitoefenen op de opvoeding van het kind. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en op grond van bijzondere ernstige redenen kan het persoonlijk contact met het kind geweigerd worden.

Wijzigen van het ouderlijk gezag

Het is mogelijk dat u overweegt om het ouderlijk gezag van uw kinderen te laten wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat de relatie tussen het kind en één der ouders of tussen de ouders onderling dusdanig verstoord is dat het gezamenlijke ouderlijk gezag niet langer in het belang van het kind is.

Indien u het ouderlijk gezag wil laten wijzigen, kunt u zich wenden tot de Jeugdrechtbank. De jeugdrechtbanken maken onderdeel uit van de rechtbanken van eerste aanleg. Per arrondissement (27) is er één jeugdrechtbank. Een advocaat kan u hierbij assisteren.

De jeugdrechter zal vervolgens uitspraak doen over het verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag. Daarbij zal de rechter uitdrukkelijk rekening houden met de belangen en wensen van het kind.

Heeft u kinderen jongeren dan 12 jaar?

Kinderen hebben bij een echtscheiding spreekrecht. Dit betekent dat zij hun zegje mogen doen over de echtscheiding en hoe ze dat zelf ervaren en het liefste willen invullen. Als een kind jonger dan 12 jaar hierover iets wil zeggen, kan hij een brief schrijven aan de rechter om te vragen of hij of zij zijn mening mag geven. De rechter zal vervolgens oordelen of hij van mening is dat het kind in staat is om zelf over de gevolgen van zijn keuzes nadenken en of hij het kind uitnodigt voor een gesprek.

Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar?

De jeugdrechter is verplicht om kinderen vanaf 12 jaar op te roepen voor de rechtbank om hem of haar in de gelegenheid te stellen zijn of haar mening te geven over de scheiding van de ouders. Een echtscheidingsadvocaat kan uw kind hierover uitleg geven.

Heeft u meerderjarige kinderen?

Meerderjarige kinderen mogen zelf bepalen waar en bij wie ze wonen en met wie ze willen omgaan. Immers, het ouderlijk gezag komt te vervallen wanneer een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Het is wel zo dat er een onderhoudsverplichting blijft bestaan voor kinderen die een hogere studie volgen. Een advocaat kan u vertellen of er voor uw kind een onderhoudsverplichting bestaat.

03 808 3718 Bel gratis met de
Vlaamse Echtscheiding Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur

  • Gespecialiseerd in familierecht

  • Openingsuren van 08:00 tot 20:00 uur