Partneralimentatie - Echtscheiding Advocaten Wijzer
 
Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat

Partneralimentatie00_Scheiden_en_de_partner

Heeft u altijd voor de kinderen en het huishouden gezorgd? Is er een wezenlijk verschil tussen uw inkomen en die van uw partner? Lees meer over mogelijkheden om partneralimentatie of kinderalimentatie na echtscheiding te verlangen of te wijzigen.

Echtgenoten hebben wettelijke onderhoudsverplichtingen jegens elkaar tijdens het huwelijk en deze blijven ook nog bestaan na de echtscheiding. We spreken dan over partneralimentatie of een onderhoudsuitkering.

Wanneer de partijen een echtscheiding regelen met onderlinge toestemming kunnen zij in de gezamenlijk opgestelde EOT overeenkomst bij echtscheiding afspraken maken omtrent de alimentatieverplichtingen jegens elkaar.

Wanneer de partijen de echtscheiding laten vastleggen op grond van onherstelbare ontwrichting zal de rechter beoordelen of er een noodzaak bestaat om een onderhoudsuitkering vast te stellen. Als die noodzaak er is, zal de rechter een uitspraak doen over de alimentatie en de hoogte daarvan.

De duur van de alimentatie mag niet langer zijn dan de duur van het huwelijk. In geval van buitengewone omstandigheden kan de rechtbank de termijn evenwel verlengen. Een advocaat met voorkeurmaterie echtscheiding kan u uitleggen of uw situatie een buitengewone omstandigheid vormt.

Hoogte van de partneralimentatie
De partneralimentatie is bedoeld om tegemoet te komen in het levensonderhoud. De hoogte van de alimentatie zal daarom afhankelijk zijn van het inkomen en de behoeften van de begunstigde.

Richtinggevend is daarbij het criterium dat de begunstigde in staat dient te worden gesteld om op een gelijkwaardige wijze verder te leven als in de periode dat de partners nog bij elkaar waren.

De alimentatie wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) aan de consumptieprijzen. De alimentatie wordt stopgezet wanneer de uitkeringsgerechtigde met iemand anders huwt of gaat samenwonen.

Een echtscheidingsadvocaat kijkt samen met uw naar uw persoonlijke situatie en kan beoordelen of u aanspraak maakt op partneralimentatie. Tevens kan er een doorberekening worden gedaan van het alimentatiebedrag. Zo weet u waar u financieel aan toe bent na uw echtscheiding.

Wijzigen van de partneralimentatie
De alimentatie kan worden gewijzigd als er zich gewijzigde omstandigheden voordoen, die niet afhankelijk zijn van de wil van de betalende partij. Een verzoek hiertoe dient bij de rechter te worden ingediend. Een advocaat met voorkeurmaterie echtscheiding kan u assisteren bij het opstellen en indienen van een dergelijk verzoek.

03 808 3718 Bel gratis met de
Vlaamse Echtscheiding Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur

  • Gespecialiseerd in familierecht

  • Openingsuren van 08:00 tot 20:00 uur