Procedures - Echtscheiding Advocaten Wijzer
 
Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat

Procedures00_Procedures

Wanneer partners besluiten uit elkaar te gaan, zijn er drie manieren; de feitelijke scheiding, de scheiding van tafel en bed en de echtscheiding.

Feitelijke scheiding
Dit is een feitelijke toestand van gescheiden zijn. Dit betekent dat de partners feitelijk niet meer samenwonen, maar dit is dus geen definitieve ontbinding van het huwelijk. Voor de wet heeft dit geen gevolgen, maar voor de fiscus wel, want de partners worden als alleenstaanden beschouwd.

Scheiding van tafel en bed
Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk wel bestaan, maar wonen de partners feitelijk niet meer samen en tevens worden de goederen onderling verdeeld en de samenlevingsplicht komt te vervallen. Tegenwoordig komt deze vorm van scheiding niet dikwijls meer voor. Het biedt een mogelijkheid voor mensen die om persoonlijke of principiële redenen niet willen scheiden.

Echtscheiding
Op 1 september 2007 is een nieuwe wet ingevoerd welke stipuleert dat er vanaf dat moment nog maar twee echtscheidingsvormen zullen bestaan:

  1. Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
  2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Hierdoor worden de oude echtscheidingsvormen, 'de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan twee jaar' en 'de echtscheiding op grond van bepaalde feiten' vervangen. Er wordt ook niet meer gekeken naar wie de 'schuld' heeft aan de echtscheiding.

Wanneer de echtgenoten het samen eens zijn over de echtscheiding spreken we over een echtscheiding door onderlinge toestemming. De andere vorm van echtscheiding is de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kent twee vormen, namelijk de gezamenlijke aanvraag en de eenzijdige aanvraag.

Dringende en voorlopige maatregelen
Een echtscheiding is niet binnen één dag geregeld. Tijdens de echtscheidingsprocedure kan reeds een dringende noodzaak bestaan om bepaalde maatregelen te treffen. U kunt dan bij de rechtbank een dringende en voorlopige maatregel vorderen. Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard en zijn geen precedent voor de uiteindelijke echtscheiding.

03 808 3718 Bel gratis met de
Vlaamse Echtscheiding Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur

  • Gespecialiseerd in familierecht

  • Openingsuren van 08:00 tot 20:00 uur