Wettelijk samenwonen - Echtscheiding Advocaten Wijzer
 
Echtscheiding Adviesbalie
03 808 3718
Of stel uw vraag via WhatsApp
Echscheiding advocaat

Wettelijk samenwonen00_Het_huwelijk

U bent wettelijk samenwonend als u samen met uw partner een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd. Om deze verklaring af te leggen, dient u zich te wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente.

Deze vorm van samenwonen brengt specifieke rechten en plichten met zich mee. U kunt met uw heteroseksuele of homoseksuele partner wettelijk samenwonen, maar ook met een familielid of een ander persoon waarmee u geen intieme relatie heeft. Het wettelijk samenwonen wordt beëindigd zodra één van de partners komt te overlijden of wanneer de partners individueel of gezamenlijk ervoor kiezen om een verklaring af te leggen waarmee ze het wettelijk samenwonen willen beëndigen.

Bij wettelijk samenwonenden bestaat er een vermoeden van onverdeeldheid. Dit is vergelijkbaar met het huwelijksstelsel van scheiding van goederen. De goederen waarvan de partners al eigenaar waren voordat zij wettelijk samenwoonden, blijven eigendom van elk van die partners. Ook de inkomsten uit werk of uit de eigen goederen, blijven van die persoon.

Wat gebeurt er met het huis?

De woning is eigendom wanneer deze door één der partners is verkregen en onverdeeld wanneer deze door beide partners is verkregen. Echter, als het huis bezit is van één van de partners, mag deze de woning niet zomaar verkopen zonder te overleggen met de andere partner. Een advocaat kan u uitleggen wat u in specifieke gevallen met de woning kunt doen.

Hoe wordt de inboedel onderling verdeeld?

De goederen die tijdens het wettelijk samenwonen gezamenlijk zijn verkregen, worden bij scheiding verdeeld volgens de bepalingen van de overeenkomst van wettelijke samenwoning. Volgens deze overeenkomst zijn goederen van één van de partners als hij of zij deze heeft verkregen. De goederen zijn onverdeeld als ze gezamenlijk zijn verkregen of indien niet kan worden aangetoond wie het goed heeft verkregen. In dat laatste geval hebben de partners in een situatie van scheiding elk recht op de helft ervan. Het is voorstelbaar dat de partners discussie krijgen over wie waarvan eigenaar is. Een advocaat kan hierover duidelijkheid geven.

Wie dient de schulden af te lossen?

Net zoals bij het stelsel van scheiding van goederen zijn de schulden in principe enkel verhaalbaar op degene die de schuld is aangegaan. Echter, wanneer de schulden zijn gemaakt voor de huishouding of voor het opvoeden van de kinderen, dan wordt het een gezamenlijke schuld, zolang deze niet buitensporig groot is. Een advocaat kan uitleggen wanneer een schuld buitensporig groot is.

03 808 3718 Bel gratis met de
Vlaamse Echtscheiding Adviesbalie
Mail ons uw vraag of verzoek

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur

  • Gespecialiseerd in familierecht

  • Openingsuren van 08:00 tot 20:00 uur